Nepieciešams kāds, kas runā vāciski? Es esmu Jūsu rīcībā, jo vācu valoda ir mana dzimtā valoda!

Vācu valodas kursi

Es piedāvāju vācu valodas nodarbības latviešiem, kuras noteikti atšķirsies no nodarbībām skolā. Esmu izstrādājusi savu metodiku, lai varētu ņemt vērā savu skolēnu prioritātes un intereses.
Nav nekādas nozīmes tam, vai Jums vācu valodas zināšanas vajadzīgas privāti vai profesionālai darbībai.
Jūs esat sporta vai mūzikas fans? Jums patīk daba vai ceļojumi? Nekādu problēmu! Es izveidošu Jums vajadzīgo programmu, lai mācīšanās sagādātu prieku. Nav svarīgi, vai Jums ir vai nav priekšzināšanas vācu valodā, vai Jūs esat bērni, studenti, strādājošie, bezdarbnieki vai pensionāri! Es varu Jums palīdzēt! Es izmantoju pašas sagatavotu materiālu, kas ir speciāli izstrādāts latviešiem.
Jums laiks ir tikai pusdienu pārtraukumā? Jūs esat cīrulis vai pūce? Nekādu problēmu! Kad un cik bieži Jūs vēlaties mācīties, to nosakāt Jūs.
Strādāju arī ar skolēniem, kuriem vācu valodas apguve sagādā grūtības. Ar manu palīdzību viņi varēs ātrāk sasniegt klasei atbilstošu līmeni. Es pierādīšu, ka svešvalodas apguve var sagādāt prieku.
Jūsu dēlam vai meitai ir labas atzīmes vācu valodā un viņi valodu grib apgūt vēl labāk? Varbūt pat iegūt vācu valodas diplomu (DSD = Deutsches Spachdiplom)? Vairāki skolēni ar manu palīdzību to jau ir ieguvuši.
Cena par vienu nodarbību (60 minūtes): no 15,00 €.
Pirmā stunda, protams, ir bezmaksas. Vispirms man Jūs ir jāiepazīst un jānovērtē Jūsu priekšzināšanas. Tikai tad mēs kopā izlemsim, kādi valodas aspekti Jums ir svarīgi.

Tālmācība

Jūs vēlaties vācu valodu mācīties pie vācu tautības skolotājas?! Diemžēl Jūs nedzīvojat Limbažos un Jums nav arī iespēju braukt uz šejieni. Jūs domājat: ”Žēl, ka man tā neveicas!” Nē, šajā gadījumā tas tā nav.
Es piedāvāju Jums iespēju mācīties Skype- pilnīgi neatkarīgi no Jūsu dzīves vietas. Mēs varēsim sarunāties, es sūtīšu Jums nodarbību materiālus un mājas darbus un tos, protams, arī labošu un kļūdas paskaidrošu. Mācības notiks tā, kā Jūs to vēlēsieties.
Man ir liela pieredze ar šāda veida valodas apguvi. Mani skolēni sajūsminās par saviem panākumiem. Zvaniet man vai rakstiet uz manu e-pastu, tad pārrunāsim Jūsu vajadzības.
Tu nevari iemācīt cilvēkiem runāt savā valodā
pirms tu neesi iemācījies viņu valodu.
/Carmen Sylva, (1843 - 1916)/