Nepieciešams kāds, kas runā vāciski? Es esmu Jūsu rīcībā, jo vācu valoda ir mana dzimtā valoda!

Vācu valodas klubiņš Limbažos

Ir sācies Jaunais mācību gads un arī vācu valodas klubiņš atsāk savu darbību.
Turpmāk mēs tiekamies trešdienās, pulkstens 19:00, Limbažu 3. vidusskolā (Parka iela 38).
Īrisa DAIŅA, vācu valodas klubiņa dalībniece. Trešdienu vakaros runājam vāciski. Laikraksts

Īrisa DAIŅA, vācu valodas klubiņa dalībniece. Trešdienu vakaros runājam vāciski.
Laikraksts "Auseklis". 18.09.2012.

Laikraksts "Auseklis". 14.11.2012

Tēmas un datumi

 30. janvāris 2019.g.

 Mana ideālā nedēļas nogale

6. februāris 2019.g.

Dabas katastrofas

13. februāris 2019.g.

Smieties ir veselīgi

20. februāris 2019.g.

Mēs runāsim par nodaļu "Lielā tautu staigāšana" no mūsu grāmatas "Die Deutschen”

27. februāris 2019.g.

29. februāris - īpašs datums

 6. marts 2019.g.

Dārgakmeņi un dimanti

13. marts 2019.g.

E vielas uzturā

3. aprīlis 2019.g.

Latviešu valoda

10. aprīlis 2019.g.

Izglītība vecumdienās

 

 

 
 

 

Tiem, kas ir paziņojuši savas e-adreses, pāris dienas pirms nodarbības es izsūtīšu pa e-pastu materiālus par katru tēmu, lai varētu mājās mazliet sagatavoties diskusijai.
Kopīgām vajadzībām brīvprātīgs ziedojums vienai nodarbībai € 0,75.
Pēc dalībnieku vēlēšanās tēmas var tikt mainītas. Lūdzu regulāri sekot manai mājas lapai (www.vacu-valoda.lv).
Ja jums ir vel kādas idejas un priekšlikumi - lūdzu kontaktēties ar mani!
Tina