Nepieciešams kāds, kas runā vāciski? Es esmu Jūsu rīcībā, jo vācu valoda ir mana dzimtā valoda!

Par mani

Mani sauc Christina Runce. Esmu dzimusi 1972.gada 29. augustā Frankfurtē pie Mainas (Vācija). 18 gadu vecumā beidzu vidusskolu un tālāk ieguvu grāmatu tirdzniecības tīkla speciālista kvalifikāciju.
Mīlestība un laulība mani 1998.gadā atveda uz Latviju. Tagad dzīvoju Limbažos ar diviem bērniem.
Latviešu valodas apguve man bija liels izaicinājums, kas prasīja daudz pūļu. Tas man izdevās. Latviski es runāju tekoši un gandrīz bez akcenta. Neskatoties uz to, es turpinu individuāli padziļināt savas latviešu valodas zināšanas. Tieši tāpat mani skolēni varēs padziļināti apgūt vācu valodu.
Nav svarīgi kā tu nāc, bet ir svarīgi, kur tu esi ieradies.
Tāpēc mums nevajadzētu piesiet savu sirdi vienā vietā.
Lai Mūs vada dzīves moto: Mēs neesam dzimuši vienam šīs pasaules stūrītim,
bet gan visa pasaule ir mūsu dzimtene.
/Seneca (1. Jh. n.Chr.)/